diumenge, 18 de novembre del 2012

3.Factor demogràfic britànic en la revolució industrialDurant el segle XVIII a Gran Bretanya va haver-hi un creixement prou important de la població.
Van intervindre molts factors a aquest creixement que van donar lloc a la disminució de la mortalitat, mentre que la natalitat continuava creixent. Aquestos successos van donar lloc a un creixement espectacular de la població. La població també va créixer urbana degut al èxode rural de molts campesins que oferien la seva ma d’obra a fabriques.
En aquesta fotografia podem observar a molts campesins que sen van a les fabriques a treballar.


3.1 Conseqüències de l’augment de la població.


Aquest creixement demogràfic va ser un factor essencial en el progrés econòmic i industrial, ja que com mes població , mes demanda de productes.
Si la població no augmenta, el creixement industrial pot frenar-se  o paralitzar-se, ja que no hi hauria tanta demanda.
Molta gent va emigrar a Gran Bretanya,no obstant tota aquesta pressió demogràfica no era suficient per començar un procés d’industrialització però si que es necessària en els inicis perquè sense una forta demanda no hauria estat necessària la fabricació massiva.

Fotografia representant a la gent treballant en les fabriques. Es pot observar la fabricació massiva
Van aparèixer les fabriques y les aglomeracions demogràfiques que van imposar canvis urbanístics per les urgents exigències de distribució d’aigua, serveis de cloaques, transports , parcs y llocs d’esplai.
Altres conseqüències de la pujada de la població va ser l’abundant ma d’obra y un ampli mercat de compra que va garantitzar beneficis inesperats per a noves inversions.

L’aparició de les fabriques va provocar un ambient amb molta contaminació degut al fum que treien les xemeneies.

El model anglès va evolucionar des d’un sistema de producció de caràcter domèstic i dispers desenvolupat des de mitjans del segle XVII (domèstic system) al sistema fabril (factoy system :cada treballador formava una part separada del conjunt total de la producció d’un producte, augmentant així l’eficiència del procés productiu.) que requeria d’una gran quantitat de mà d’obra, de matèries primeres, i d’energia per aconseguir uns productes manufacturats a baix preu que satisfessin les necessitats de la demanda.

Les ciutats es convertiren en centres super poblats on hi havia els llocs d'habitatge i treball de la nova classe social, la classe obrera, que sorgí amb el maquinisme. L'existència d'aquest nou estatus social, format originàriament per camperols foragitats del camp, impulsà l'aparició de noves ideologies liberals i socialistes, que configuraren el món contemporani.

3.2 Taxes

Aquesta gràfica ens mostra l’augment de la població a Gran Bretanya durant el segle XVIII :

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada