diumenge, 18 de novembre del 2012

3.Factor demogràfic britànic en la revolució industrialDurant el segle XVIII a Gran Bretanya va haver-hi un creixement prou important de la població.
Van intervindre molts factors a aquest creixement que van donar lloc a la disminució de la mortalitat, mentre que la natalitat continuava creixent. Aquestos successos van donar lloc a un creixement espectacular de la població. La població també va créixer urbana degut al èxode rural de molts campesins que oferien la seva ma d’obra a fabriques.
En aquesta fotografia podem observar a molts campesins que sen van a les fabriques a treballar.


3.1 Conseqüències de l’augment de la població.


Aquest creixement demogràfic va ser un factor essencial en el progrés econòmic i industrial, ja que com mes població , mes demanda de productes.
Si la població no augmenta, el creixement industrial pot frenar-se  o paralitzar-se, ja que no hi hauria tanta demanda.
Molta gent va emigrar a Gran Bretanya,no obstant tota aquesta pressió demogràfica no era suficient per començar un procés d’industrialització però si que es necessària en els inicis perquè sense una forta demanda no hauria estat necessària la fabricació massiva.

Fotografia representant a la gent treballant en les fabriques. Es pot observar la fabricació massiva
Van aparèixer les fabriques y les aglomeracions demogràfiques que van imposar canvis urbanístics per les urgents exigències de distribució d’aigua, serveis de cloaques, transports , parcs y llocs d’esplai.
Altres conseqüències de la pujada de la població va ser l’abundant ma d’obra y un ampli mercat de compra que va garantitzar beneficis inesperats per a noves inversions.

L’aparició de les fabriques va provocar un ambient amb molta contaminació degut al fum que treien les xemeneies.

El model anglès va evolucionar des d’un sistema de producció de caràcter domèstic i dispers desenvolupat des de mitjans del segle XVII (domèstic system) al sistema fabril (factoy system :cada treballador formava una part separada del conjunt total de la producció d’un producte, augmentant així l’eficiència del procés productiu.) que requeria d’una gran quantitat de mà d’obra, de matèries primeres, i d’energia per aconseguir uns productes manufacturats a baix preu que satisfessin les necessitats de la demanda.

Les ciutats es convertiren en centres super poblats on hi havia els llocs d'habitatge i treball de la nova classe social, la classe obrera, que sorgí amb el maquinisme. L'existència d'aquest nou estatus social, format originàriament per camperols foragitats del camp, impulsà l'aparició de noves ideologies liberals i socialistes, que configuraren el món contemporani.

3.2 Taxes

Aquesta gràfica ens mostra l’augment de la població a Gran Bretanya durant el segle XVIII :

2. Transformacions Demogràfiques .Causes i conseqüències Revolució demogràfica.


2.1 CAUSES :

  .El transit demogràfic se va ocasionar principalment per dos causes:
  .Es mantenen les taxes de natalitat .
  .Disminueix la mortalitat catastròfica .

-Una de les causes mes importants per les quals va haver un creixement demogràfic va ser per les emigracions .
  
2.2 CONSEQÜÈNCIES:

.Com a conseqüència de la revolució demogràfica, es va produir un èxode massiu de camperols cap a les ciutats, l'antic agricultor es va convertir en obrer industrial. La ciutat industrial va augmentar la seva població com a conseqüència del creixement natural dels seus habitants. La manca d'habitacions va ser el primer problema que va patir aquesta població marginada socialment; havia de viure en espais reduïts sense les mínimes condicions, comoditats i condicions d'higiene. A això se sumaven llargues hores de treball, en les quals participaven homes, dones i nens que no tenien tota protecció legal davant els amos de les fàbriques o centres de producció.

-Conseqüències de perquè va disminuir la mortalitat infantil i va augmentar les taxes de natalitat :

.Va haver mes alimentació i  millor rendiments agrícoles que van fer que hagués un augment de l´esperança de vida i disminució de la mortalitat infantil .
. També van haver avanços científics i higiènics: científics com la vacuna que va permetre curar i evitar epidèmies i higiènics com asèpsia . 

divendres, 16 de novembre del 2012

1. Demografia PreindustrialLa demografia preindustrial es la primera fase de la revolució, es situa abans de l’any 1780 , es caracteritza per els següents punts:

1.1.  Situació demogràfica abans de la Revolució.

-       Abans de la revolució industrial, típic de les societats preindustrials, Gran Bretanya tenia unes taxes de natalitat i de mortalitat molt altes, això causava que en creixement natural o vegetatiu fos molt lent . El que significa que el creixement natural sigues lent es que la mortalitat en persones adultes (que eren les que tenien que morir per edat) era molt mes inferior a la mortalitat infantil.
  
1.2.  Economia i societat Preindustrial.

-Les característiques d’aquest factors son:

·      La principal i mes important va ser l’escassetat econòmica que anava lligada a una baixa productivitat agrícola. La major part de la població, al voltant del 90%, eren famílies agrícoles les quals van deixar de tindre un treball agrari productiu. 
·      La població estava organitzada per estaments (Antic Regim) i la renta era repartida de forma mol desigual. El 90%, que corresponia al tercer estat, vivien en condicions pèssimes i la resta, els nobles i el clergat, rebien la major part de la renta encara sen una gran minoria.
·      Les males collites i la muntada de preus va provocar que en freqüència es produïen motins y revoltes dels desfavorits, el tercer estat, que el que volien era aconseguir la baixada de preus

2.3. Conseqüències Preindustrials.

- La conseqüència d’aquests factors desenvolupats en la primera fase preindustrial va ser el començament en el 1789 de la pròpia Revolució Industrial, amb una sèrie de canvis demogràfics provocats per abundants millores en diferents àmbits. En aquestes dues primeres imatges ens podem fixar en l’aspecte del tercer estat, vivien en condicions pèssimes sense diners i passant malalties. Molts dels nens morien per la falta de menjar que els provocava aquest aspecte.

Aquesta ultima imatge son una sèrie d’escultures que estan a la capital de Irlanda, Dublín, son un petit memorial a la fam passada en aquesta època. Es pot veure els rostres de la gent, desganats i tristos. 


ÌNDEX

1.   Demografia Preindustrial


  • 1.1. Situació demogràfica abans de la Revolució.
  • 1.2. Economia i societat Preindustrial. 
  • 1.3. Conseqüencies Preindustrials. 

2. Causes i conseqüencies de la Revolució Demogràfica

3. Factor demogràfic britanic


  • 3.1. Conseqüencies de l'augment de població.
  • 3.2 Taxes.

4. Comparació de taxes Preindustrials e Industrials. 


dimecres, 14 de novembre del 2012

Fases de la transició demogràfica:


Aquí us deixem un petit gràfic, on podeu veure les diferents fases que ha patit la demografia. La primera (abans de l’any 1780)  pertany a la demografia preindustrial, la segona (1789 a 1880) i la tercera (1880 a 1940 ) son les dades de la revolució demogràfica, i la quarta i ultima fase (1940 cap endavant ) pertany a la demografia de desprès de la revolució.La primera fase es caracteritza per el lent creixement de la població, la segona, al contrari que la primera per el rapit creixement d’aquesta. En la tercera el creixement de la població es fa mes lent i en la ultima hi ha un lent creixement de la població. 

Una dada importan, que no han ficat en aquesta gràfica es la evolució de la població , per això us deixem una altra gràfica on podeu observar l'evolució de la població anglesa entre mitjans del S.XVI i XIX aproximadament:  


Podem fer un petit comentari i dir que la població ha anat augmentan considerablement des de la primera fase fins la ultima. Les causes i les conseqüències les explicarem més endavant.