diumenge, 18 de novembre del 2012

2. Transformacions Demogràfiques .Causes i conseqüències Revolució demogràfica.


2.1 CAUSES :

  .El transit demogràfic se va ocasionar principalment per dos causes:
  .Es mantenen les taxes de natalitat .
  .Disminueix la mortalitat catastròfica .

-Una de les causes mes importants per les quals va haver un creixement demogràfic va ser per les emigracions .
  
2.2 CONSEQÜÈNCIES:

.Com a conseqüència de la revolució demogràfica, es va produir un èxode massiu de camperols cap a les ciutats, l'antic agricultor es va convertir en obrer industrial. La ciutat industrial va augmentar la seva població com a conseqüència del creixement natural dels seus habitants. La manca d'habitacions va ser el primer problema que va patir aquesta població marginada socialment; havia de viure en espais reduïts sense les mínimes condicions, comoditats i condicions d'higiene. A això se sumaven llargues hores de treball, en les quals participaven homes, dones i nens que no tenien tota protecció legal davant els amos de les fàbriques o centres de producció.

-Conseqüències de perquè va disminuir la mortalitat infantil i va augmentar les taxes de natalitat :

.Va haver mes alimentació i  millor rendiments agrícoles que van fer que hagués un augment de l´esperança de vida i disminució de la mortalitat infantil .
. També van haver avanços científics i higiènics: científics com la vacuna que va permetre curar i evitar epidèmies i higiènics com asèpsia . 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada